Logo Gender School

HemOm GenderschoolPartnersDelprojektEuropeiska partnersKontaktPR Material
Utskriftsvänlig versionFörminska textenFörstora textenEnglish version

MER OM VÅRA PARTNERS

Landstinget Dalarna
www.ltdalarna.se

Minerva
www.minerva.nu

Länsarbetsnämnden
www.ams.se

Vägverket
www.vv.se

VH assistans service
www.vhassistans.se

TCO
www.tco.se

Vad är ett partnerskap?

Inom Equal-programmet arbetar man i så kallade utvecklingspartnerskap. Tanken är att flera samverkanspartner - från till exempel offentlig förvaltning, näringslivet eller enskilda organisationer - ska gå samman och utveckla idéer, arbetssätt och metoder inom ramen för ett gemensamt tema.

Varje partner bidrar med sin kompetens, sina erfarenheter och resurser för att lösa en uppgift eller åstadkomma problemlösningar.
Varje partner väger lika tungt i samarbetet d.v.s. ett stort företag och en liten organisation har samma värde i utvecklingspartnerskapet.  

En viktig förutsättning för utvecklingsarbetet är att det hos partnerna finns en vilja att granska och förändra den egna verksamheten. I ett utvecklingspartnerskap vill man inte bara förändra omvärlden, man måste också vara beredd att förändra sig själv!Våra samarbetspartners

Projektet Gender School bygger på ett samarbete mellan flera inflytelserika aktörer i samhället. Jämställdhetsfrågorna ska inte enbart vara en fråga för kvinnor och kvinnors anpassning till manliga strukturer, utan bli en gemensam fråga på våra arbetsplatser. Gender School ska beröra alla på arbetsmarknaden, framförallt i Dalarna.


KORT PRESENTATION

Landstinget Dalarna
Länets största arbetsgivare och projektets stödmottagare. Driver egna delprojekt och har en viktig roll som attitydpåverkare i regionen.
”En angelägen del i uppgiften är att öka kunskapen om jämställdhet så att vi kan utveckla dessa frågor långsiktigt och gärna bli en förebild som arbetsgivare.”Stiftelsen Minerva
Regionalt resurscentrum för idé och kompetensutveckling för kvinnor i Dalarna. Övergripande koordinator och samordnare av projektet. Har kontakter med andra Equal-projekt och koordinerar det transnationella partnerskapet.
”Vi ser detta som en unik möjlighet att få utveckla genus ur ett regionalt och ett europeiskt perspektiv. Vår förhoppning är att kunna utveckla en genusskola som många kan ha nytta av, såväl regionalt som nationellt.”Länsarbetsnämnden (Arbetsmarknadsverket)
Huvudaktör för länets arbetsmarknad med stor spridningskraft på olika nivåer i samhället och kan fungera som påverkansfaktor genom länets arbetsförmedlingar.
”Vi hoppas också få möjligheter att prova nya modeller vid rekrytering av män till kvinno-dominerade arbetsplatser och tvärtom. Förväntningar finns på att ge genusperspektivet en tydlig plats i regionens tillväxtarbete.”Vägverket
Statlig myndighet som arbetar för att ge medborgare och näringsliv goda förutsättningar att genomföra transporter på ett effektivt, säkert och miljöanpassat sätt. Kommer att studera yrkesförutsättningar för män och kvinnor med samma utbildning. Bidrar till utvecklingen av nya modeller för ledarskapsutbildning med genusperspektiv.
”Vi vill gärna visa att vi är i framkant när det gäller genusperspektivet, inte minst när det handlar om ledarskapsutbildning och karriärplanering.”VH Assistans
Privat företag som arbetar med personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.
”Att bryta könsgränserna intresserar oss mycket. Hur får vi fler män att välja assistentjobbet? Vår kunskap om funktionshinder och inte minst kvinnligt ledarskap med funktionshinder kommer projektet att ha nytta av.”TCO
Tjänstemännens centralorganisation, ger projektet ett fackligt perspektiv. Detta behövs för att få till en förändring av den könsuppdelade arbetsmarknaden.
”I vårt uppdrag ligger åtagandet att sprida kunskap om jämställdhet i arbetslivet. Vi kommer att ha nytta av de andra aktörernas erfarenheter och sprida intressanta resultat till våra medlemmar och andra fackliga organisationer.”
 
© Gender School | Kyrkbacksvägen 8 | SE-791 33 Falun | Tel 023-159 11 | Fax 023-697 80 | info@genderschool.se | www.genderschool.se