Logo Gender School

HemOm GenderschoolPartnersDelprojektEuropeiska partnersKontaktPR Material
  Utskriftsvänlig versionFörminska textenFörstora textenEnglish version


Om Gender School

Inom Gender School vill vi nyttja gamla och nya erfarenheter i nya kombinationer för att åstadkomma en utveckling av jämställdhetsarbetet i arbetslivet.


Projektidén bygger på att utarbeta metoder som syftar till att påverka förhållningssätt och arbetsformer så att jämställdhetsaspekter blir integrerade i det vardagliga arbetet.

Syftet är att åstadkomma förändringar på strukturell nivå. Det övergripande målet är att sprida kunskap om könssegregeringen, vilket i sin förlängning är tänkt att leda till att jämställdhetsfrågor blir allas frågor på arbetsplatser och inte huvudsakligen en fråga för kvinnor och kvinnors anpassning till manliga strukturer.

Strategiska satsningar
Gender School’s jämställdhetssatsningar genomföras inom några utvalda områden inom arbetslivet som vi uppfattar som strategiska; rekrytering, karriärutveckling, kvinnliga företagare/ledare med funktionshinder, ledarskapets betydelse i jämställdhets arbetet, kvinnoorganisationernas roll i arbetet med att förändra den könssegregerade arbetsmarknaden samt gender från ett fackligt perspektiv.

Vardagsbruk i arbetslivet
Resultatet kommer bl a att bli en metod som vi kallar Gender School och som sammanför kunskap för vardagsbruk i arbetslivet. Genom vårt samarbete arbetar vi för att ta fram praktiska verktyg som kan användas på arbetsplatser för att största möjliga mån kan undvika diskriminering och utestängning av vissa grupper.

Målet är att sprida kunskap och att få kvinnor och män medvetna om den diskriminering på grund av kön som fortfarande råder i arbetslivet. Det behövs genomtänkta strategier som alla kan använda i arbetet mot könsdiskriminering. Praktiska verktyg och metoder som stödjer detta arbetssätt kommer att presenteras.

 
SCHEMA

Gender School schema

Ladda hem pdf

© Gender School | Kyrkbacksvägen 8 | SE-791 33 Falun | Tel 023-159 11 | Fax 023-697 80 | info@genderschool.se | www.genderschool.se