Logo Gender School

HemOm GenderschoolPartnersDelprojektEuropeiska partnersKontaktPR Material
  Utskriftsvänlig versionFörminska textenFörstora textenEnglish version


Equal-Programmet

Europeiska Socialfondens (ESF) gemenskapsinitiativ Equal är till för att bekämpa diskriminering och utestängning i arbetslivet. Equal -programmet syftar till att främja nya metoder för att motverka all slags diskriminering och ojämlikhet inom arbetslivet och arbetsmarknaden. Utgångspunkten för projektet är att alla människors förmåga, kompetens och utvecklingsmöjligheter ska tas tillvara oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder.

Arbetssättet inom Equal är det så kallade utvecklingspartnerskapet. Tanken är att flera samverkanspartner från olika områden, till exempel offentlig förvaltning, företag, kommuner och enskilda organisationer, ska gå samman och utveckla idéer, arbetssätt och metoder inom ett givet och gemensamt tema. Inom Equal-programmet i Sverige har man valt att stödja projekt som fokuserar anställbarhet, företagaranda, anpassningsförmåga och lika möjligheter för män och kvinnor. Främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män är ett stående inslag i alla teman.

En annan aspekt i Equal-programmet är att projekten som får stöd ska vara nyskapande projekt, detta eftersom ett arbetsliv präglat av mångfald förutsätter nytänkande. Projektarbetet kan ske inom ett geografiskt område, vara inriktat på en viss bransch eller på orsakerna till diskriminering. I Sverige arbetar flera utvecklingspartnerskap sedan 2002 för att på olika sätt pröva nya vägar för som kan leda till systemförändringar och ändrade attityder.

Den första omgången av Equal startade 2002och 2004 drog den andra omgången av igång. Genom Equal satsas totalt ca 1,5 miljarder kronor i Sverige och programmet är den största mångfaldssatsningen i EU:s historia.

Källa: www.esf.se samt Equalkanalen på Epos.

   

© Gender School | Kyrkbacksvägen 8 | SE-791 33 Falun | Tel 023-159 11 | Fax 023-697 80 | info@genderschool.se | www.genderschool.se