Logo Gender School

HemOm GenderschoolPartnersDelprojektEuropeiska partnersKontaktPR Material
Utskriftsvänlig versionFörminska textenFörstora textenEnglish version

Analys av BRYT-projektLedarskap i ett genusperspektivRekrytering – en medveten strategi för att öka jämställdhetenKarriärutveckling – att vidga möjligheternaKvinnliga företagsledare med funktionshinderKvinnoorganisationernas roll och den könssegregerade arbetsmarknadenGenus ur ett fackligt perspektiv


Delprojekten i Gender School

Gender School genomförs som ett antal projekt. Deras syften formuleras i ett jämställdhetsperspektiv utifrån de förutsättningar som omger varje projekt. Sammanlagt bedrivs åtta delprojekt med olika fokus på jämställdhet.

Utvärdering av delprojekten genomförs av Högskolan Dalarna.   
© Gender School | Kyrkbacksvägen 8 | SE-791 33 Falun | Tel 023-159 11 | Fax 023-697 80 | info@genderschool.se | www.genderschool.se